O ekipi FrodX in tem, kaj vam prinese sodelovanje z nami

Smo poslovni svetovalci za digitalno transformacijo s preizkušenim modelom uvajanja sprememb v operativno poslovanje. Internet in digitalizacija sta spremenila nakupne navade ljudi. Mi vam pomagamo temu prilagoditi marketing, prodajo in produktni razvoj.


Mi vam pomagamo temu prilagoditi vaš marketing, prodajo in produkte.


Digitalizacija, ki smo ji priča zadnjih nekaj let, pelje v smeri nove, četrte industrijske revolucije. Za nas se je ključna preobrazba začela s tem, da smo ljudje radikalno spremenili način iskanja informacij. Dostopnost informacij je začela temeljito spreminjati navade ljudi, posledično pa tudi obstoječ ekonomski model in pravzaprav družbo v celoti. Tehnološki in družbeni razvoj ustvarja okolje, ki postopno podira meje med fizičnim, digitalnim in biološkim.

Te spremembe so nas v FrodXu spodbudile k razvoju znanj in iskanju tehnologij, s katerimi lahko podjetjem, kot je vaše, pomagamo prilagoditi prodajo, marketing in produktni razvoj spremenjenim nakupnim navadam sodobnega, hiperpovezanega in informiranega kupca.

Digitalna transformacija še zdaleč ni IT-izziv za podjetje. Je predmet širše preobrazbe poslovanja – organizacijskega oziroma procesnega ustroja podjetja, razvoja novih produktov in poslovnih modelov, predvsem pa načina pridobivanja, oskrbe in zadrževanja strank. Mi jo razumemo kot kontinuiran proces uvajanja sprememb v pristopu do strank, ki danes zahtevajo nenehno dostopnost informacij in jim transparentnost predstavlja temeljno vrednoto sodelovanja. Prav pomoč pri uvajanju teh sprememb predstavlja naše ključno poslanstvo.

Imamo znanje in tehnologijo za celostno uvajanje sprememb


S komplementarnimi znanji svojih zaposlenih s področij informacijskih tehnologij, ekonomije, trženja in tržne komunikacije, psihologije, antropologije in poslovnih ved ter s predstavniki različnih generacijskih skupin med svojimi zaposlenimi vam celostno pomagamo pri uvajanju sprememb, ki jih pričakujejo vaše stranke.

Sodelovanje z nami poiščejo podjetja, ki se prepoznajo v vsaj enem od naslednjih 4 problemskih stanj:

FrodX d. o. o.

Celovška cesta 280
1000 Ljubljana

E: office@frodx.com
T: +386 (0) 590 327 40
DŠ: SI27232743

Imate izziv za nas?


Smo odličen sogovornik upravam in vodstvenim kadrom, ki so odgovorni za razvoj poslovanja, prodajo, marketing in skrb za stranke v velikih in srednje velikih podjetjih z jasno ambicijo rasti ter se ne bojijo nastopa na globalnih trgih. Pričetek sodelovanja z nami se vedno prične s poslovnim izzivom, o katerem razmislimo, preden se prvič srečamo. Če imamo za izziv ideje, kako bi se ga lotili, jih z veseljem delimo z vami že na prvem spoznavnem sestanku. Izziv je torej tisto, s čimer si prislužite povabilo k nam na kavo. Vabljeni!

Mi smo pripravljeni na izziv. Pa vi?

Izpolnite obrazec in nam tako zaupajte svoj poslovni izziv. Ko razmislimo o njem, se vam oglasimo.