Image

Prilagodite prodajo novim marketinškim orodjem

Kako z nekaj informacijami in pametnimi potezami potencialno stranko pripeljati do nakupa?

Kako z nekaj informacijami in pametnimi potezami potencialno stranko pripeljati do nakupa?

Zelo pomembno je, kako pristopite k potencialnim strankam, potem ko pridejo na vašo spletno stran, gledajo vsebine in prenašajo gradiva. Kateri so ključni koraki, ki jih je dobro narediti, še preden sploh stopite v osebni stik z njimi, in kaj storiti potem?

V hitrem vodiču pregledamo, kaj so ključni 4 koraki in vsakega od njih razčlenimo na več stopenj.

S pomočjo vodiča se boste naučili:

  • kako pristopiti k obiskovalcu spletne strani, za katerega na osnovi spremljanja njegovih digitalnih sledi in predvidevanja njegove nakupne zrelosti veste, da je verjetna potencialna stranka,
  • o čem se lahko in predvsem o čem se z njim ni dobro pogovarjati,
  • kako o njem pridobiti dodatne razpoložljive informacije.