Image

Internet stvari, povezane naprave in prodaja brez prodajalcev

Povezovanje naprav odpira nove možnosti tudi za optimizacijo prodajnih procesov. Dozorela je tehnologija, ki omogoča, da se proizvajalci neposredno povežete s končnimi uporabniki. Jo poznate?

Povezane naprave izrinjajo in bodo v pretežni meri izrinile del aktivnosti prodajalcev v naslednjih nekaj letih. Internet stvari predstavlja prvo res veliko priložnost za optimizacijo prodajnih procesov. Povezane naprave bodo redefinirale obstoječe partnerske modele pri oskrbi strank, pri kateri prostora za posrednike med končnim uporabnikom in proizvajalcem ne bo več veliko. Dozorela je tehnologija, ki omogoča, da se proizvajalci neposredno povežete s končnimi uporabniki. Pravzaprav kar z napravami, ki ste jih proizvedli in so v uporabi pri vaših kupcih. Prek njih lahko ohranjate stik s stranko skozi celotno življenjsko dobo naprave. To bo povsem spremenilo trenutno paradigmo prodajnih modelov in organizacijske vidike pri oskrbi strank.

Kaj boste odnesli od branja tega priročnika?

Priročnik na praktičnih primerih opiše:
  • kako internet stvari (IoT) spreminja utečene poslovne modele in kako se lahko nanj pripravite v vašem podjetju,
  • katere so ključne funkcionalnosti, s katerimi IoT in povezane naprave nagrajujejo marketing, prodajo in oskrbo strank,
  • kako z IoT povečati produktivnost prodaje in oskrbe strank.