Image

Integracija marketinške in prodajne funkcije je temelj uspešnega poslovnega razvoja!

Naučite se, kako povezati prodajo in marketing ter povečati možnosti za sklenitev posla.

Glavni razlog, da prihaja do nerazumevanja med marketingom in prodajo, je preprost – ne eni ne drugi si običajno ne vzamejo dovolj časa, da bi uvideli, da so njihovi končni cilji medsebojno povezani. Namesto, da bi sodelovali in hitreje dosegli skupne cilje, se prodajalci in marketingarji prepogosto prepirajo in iščejo krivca za manj sklenjenih poslov.

Integracija marketinškega in prodajnega procesa je temelj uspešnega poslovnega razvoja. Ne gre več zgolj za lepo zveneče besede, temveč za nujnost.

Kaj boste odnesli od branja tega priročnika?

S priročnikom vam bomo pomagali vzpostaviti celostni model poslovnega razvoja, s pomočjo katerega:

  • boste bolje razumeli, na kakšen način bi bilo mogoče cilje in delovanje vašega marketinga in prodaje povezati v zaokroženo celoto,
  • boste poglobili svoje znanje o merjenju vplivov povezovanja marketinških in prodajnih procesov.