FrodX online akademija

Koristi marketinških platform za marketing in sales managerje

Dobrodošli na FrodX akademiji, sklopu sedmih spletnih srečanj, na katerih bomo govorili o poslovnih koristih marketing automation platform za marketing in sales managerje. Teme srečanj bodo praktično naravnane glede na poslovna vprašanja, s katerimi se srečujemo pri našem delu.

Če želite prepoznati koristi in dodobra izkoristi priložnosti, ki jih nudijo marketinške platforme, se nam pridružite na kratkih in jedrnatih 15‑minutnih srečanjih.

Zakaj se pridružiti FrodX akademiji?

  • Ker boste razširili znanja na področju prodaje, marketinga in dela s strankami.
  • Ker boste spoznali primere dobrih praks uporabe marketing automation platform.
  • Ker boste lahko bolje izkoristili priložnosti, ki jih nudijo marketinške platforme.

Komu so seminarji namenjeni?

  • Direktorjem prodaje,
  • direktorjem trženja,
  • operativcem/spletnim tržnikom, ki iščejo dobre prakse in izboljšave,
  • tržnikom, ki razmišljajo o tem, kako svoje delo optimizirati, digitalizirati in avtomatizirati.

Program spletnih srečanj:

8. 11. ob 9:00Izboljšajte prodajo s prodajnimi lijaki, ki delujejo
15. 11. ob 9:00Izmed množice inbound leadov prepoznajte prave potencialne kupce
22. 11. ob 9:00Poskrbite za najboljši prodajni izplen inbound leadov
29. 11. ob 9:00Lead scoring – s točkovanjem prepoznajte kontakte, ki najbolj ustrezajo idealnemu profilu vaše stranke
6. 12. ob 9:00Izkoristite informacijo o posameznikovem interesu
13. 12. ob 9:00Zakaj in kako zastaviti nurturing po “neuspešnem nurturingu”
20. 12. ob 9:00Obvladujte stopnjo osipa strank (churn rate)

Prijava na online akademijo

Podrobnejši opis spletnih srečanj


8.
NOV
2019

Izboljšajte prodajo s prodajnimi lijaki, ki delujejo

Osrednja tema srečanja bo negovanje potencialnih strank v vseh stopnjah prodajnega lijaka. Govorili bomo o tem, kdaj je pravi trenutek in priložnost, da izbrane leade vključimo v neko aktivnost, kaj so sprožilci teh akcij, kako v samih kampanjah kvalificirati leade in kako jih po eni strani ročno glede na offline aktivnosti in po drugi strani avtomatsko razvrščati v naslednje stopnje lijaka (MQL, SAL, SQL …). Prijava
15.
NOV
2019

Izmed množice inbound leadov prepoznajte prave potencialne kupce

Prodajniki marketingu običajno očitajo, da jim ne pripelje dovolj kvalitetnih leadov, marketingarji pa prodajnikom, da prodaja ni zadostna glede na število dodeljenih leadov. Na tem srečanju bomo govorili, kako ločiti zrno od plev, torej kako izločiti konkurente, študente in druge od pravih kupcev. V ta namen bomo prikazali praktične primere kvalifikatorjev. Prijava
22.
NOV
2019

Poskrbite za najboljši prodajni izplen inbound leadov

Namen marketinških aktivnosti je dovajati kvalificirane leade v prodajo. Kje postaviti mejo, da je lead zrel, da ga posredujemo prodaji? Na kakšen način je smiselno posredovati potencialne stranke prodaji za največji prodajni izplen? Na praktičnih primerih organizacij iz sektorjev B2B in B2C si bomo pogledali različne pristope h kvalifikaciji leadov za prodajo. Prijava
29.
NOV
2019

Lead scoring – s točkovanjem do kontaktov, ki najbolj ustrezajo idealnemu profilu stranke

Lead scoring je metodologija za razvrščanje potencialnih strank po lestvici zaznane vrednosti, ki jo vsaka potencialna stranka predstavlja za organizacijo. Na srečanju bomo govorili o tem, kakšne koristi si lahko obetamo od scoringa ter kako ga smiselno zasnovati. Prijava
6.
DEC
2019

Izkoristite informacijo o posameznikovem interesu

Na srečanju bomo razmišljali o namenu in praktični uporabi informacije o posameznikovem interesu. Prikazali bomo, kako določiti interes posameznika za določen produkt ali storitev ter kako izkoristiti to informacijo za namen povečanja prodaje. Prijava
13.
DEC
2019

Kako zastaviti nurturing po “neuspešnem nurturingu”

Le kakih deset odstotkov novih leadov se za nakup izdelka ali storitve odloči takoj, ko jim jo ponudimo. Preostale moramo še prepričati in počasi ogrevati za nakup. To je priložnost, ki je ne smemo zavreči, sicer smo 90 odstotkov budžeta vrgli skozi okno. Na tokratnem srečanju bomo ugotavljali razlog za “nenakup” po prvem negovanju oz. nurturingu potencialnih strank. Razmišljali bomo o postavitvi več nurturing programov in kako avtomatizirati nadaljevanje, torej preskok iz prvega v drug program. Prijava
20.
DEC
2019

Obvladujte stopnjo osipa strank (churn rate)

Churn rate ali stopnja zadržanja strank je koncept, ki se uporablja za opisovanje, kako dobro ali slabo podjetje zadržuje stranke, ki jih pridobi. Na srečanju bomo prikazali, kako prepoznati tiste, pri katerih je tveganje, da bodo prekinili sodelovanje z nami, najvišje. Govorili bomo o identifikatorjih nevarnosti in praktičnih primerih aktivnosti za povišanje stopnje zadržanja strank. Prijava

Prijava na FrodX online akademijo

S prijavo na FrodX online akademijo boste dobili dostop do vseh spletnih srečanj v tej seriji.