GDPR portal

Naj vas Splošna uredba o varstvu podatkov ne ujame nepripravljene! Naročite brezplačen test* orodja GDPR portal in se prepričajte, kako vam lahko GDPR portal poenostavi in avtomatizira ključne korake za doseganje in ohranjanje skladnosti z uredbo. Večina podjetij v Sloveniji ni skladnih z GDPR. Za zagotovitev skladnosti boste organizacije morale poseči po normativni ureditvi varstva OP (interni akti, opredelitev tipov privolitev …), reorganizirati procese zbiranja in obdelave oz. upravljanja OP ter zagotoviti za to primerno informacijsko podporo. Vsaka takšna organizacija bo morala imenovati tudi odgovorno osebo za varstvo OP (Data Protection Officer – DPO).

*Interaktivni demo prikaz vključuje več scenarijev rabe orodja GDPR portal v praksi.

PODROČJA, KI SE JIH DOTIKA UREJANJE SKLADNOSTI Z GDPR

1.

Normativno urejanje področja varstva osebnih podatkov (ureditev internih aktov in opredelitev potrebnih privolitev) in določitev DPO (lahko zunanji izvajalec).

2.

Vzpostavitev sistema za upravljanje indentitet in privolitev, vzpostavitev portala za imetnike OP (dostop in urejanje lastnih OP in privolitev).

3.

Prenova in informatizacija procesov za zbiranje z GDPR skladnih privolitev (po vseh komunikacijskih poteh; za obstoječe in nove kontakte).

GDPR portal vam omogoča, da že danes posameznikom zagotovite njihove pravice skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Naročite brezplačen DEMO prikaz.

Priročnik

Pet najpomembnejših novosti, ki jih prinaša uredba GDPR

Naročite brezplačen izvod priročnika in preverite, kako bo uredba vplivala na vaše poslovanje.

PRENESITE PRIROČNIK

Samoocenjevalni test

Z napotki do skladnosti z GDPR

Z enostavnim testom preverite, kako dobro ste v podjetju že pripravljeni na GDPR?

Preverite skladnost

Enostavno poskrbite, da bodo tudi privolitve pri že obstoječih kontaktih skladne z GDPR

Privolitve, ki ste jih pred časom že pridobili od obstoječih kontaktov, ne zadostujejo vsem zahtevam uredbe, zato morate še pred 25. majem poskrbeti, da boste dobili vse potrebne privolitve. Da ne boste po nepotrebnem nadlegovali svojih strank, lahko vse manjkajoče privolitve dobite na nevsiljiv ter predvsem strankam izjemno prijazen in enostaven način.

Z rešitvijo Alpheid poskrbite za dodajanje privolitev z uporabniško izkušnjo, ki smo jo uporabniki spleta že usvojili, saj je namenjena avtomatiziranemu in proaktivnemu zbiranju privolitev. Sistem ob vsakem digitalnem dotiku imetnika osebnih podatkov povpraša po privolitvah, s katerimi še ni soglašal.

Kako zbiranje privolitev poteka in katere prednosti ima pridobivanje privolitev z Alpheidom?

Prva privolitev – klasično prek spletnega obrazca, nato sledi potrjevanje novih privolitev po pomembnosti posamezne privolitve.

Uporabniška izkušnja, podobna strinjanjem s „piškotki“.

Privolitve lahko pričakujemo ob vsakem obisku spletne strani in ni pogojena s ponovnim obiskom konverzijskih točk spletnega mesta.

Možno zbiranje privolitev prek več različnih spletnih mest, spletnih ali mobilnih aplikacij enega podjetja.

Image