Blog

Poročilo o raziskavi trga

Na področju sistemov CRM v Sloveniji

V poročilu o raziskavi trga na področju sistemov CRM v Sloveniji najdete podatke o razširjenosti in uporabi sistemov CRM v Sloveniji ter odgovore na nekatera ključna vprašanja pri uporabi sistemov CRM. Poročilo bo na eni strani potencialnim uporabnikom sistemov CRM pomagalo razumeti, kaj lahko pričakujejo od sistema CRM, in jim olajšalo odločitev o izbiri ponudnika in produkta, na drugi pa bo ponudnikom sistemov CRM prikazalo mnenja, informiranost in pripravljenost potencialnih kupcev za vstop v svet upravljanja odnosov s strankami.

Z raziskavo smo se osredotočili na pridobitev naslednjih spoznanj:

  • Kaj omogočajo sistemi CRM, ki jih uporabljajo anketiranci?
  • Kako so anketiranci zadovoljni z implementacijo sistema CRM in kaj bi izboljšali, če bi se zanjo odločili še enkrat?
  • Kako je sistem CRM anketirancev integriran v informacijski sistem uporabnika?
  • Kateri sistemi CRM najbolj zadovoljijo uporabnike?

Prenesi priročnik