Brezplačna knjiga: Četrta industrijska revolucija

dr. Klaus Schwab, World Economic Forum

Image

Razvoj tehnologij še nikdar v zgodovini človeštva ni bil tako bliskovit, kot je zdaj. Nove tehnologije še nikoli doslej niso tako močno in tako hitro vplivale na razvoj družbenih sprememb in spreminjale navad ljudi.

Prenesite svoj brezplačen izvod knjige Četrta industrijska revolucija, in spoznajte kakšne spremembe prinašajo nove tehnologije in kaj pomenijo za vse nas – tako na poslovnem kot tudi zasebnem področju.

Več o projektu
Image Image

Četrta industrijska revolucija ni več pred vrati – je že tu!

“Med mnogimi raznolikimi in zanimivimi izzivi, s katerimi se srečujemo dandanes, je najintenzivnejše in najpomembnejše razumevanje ter usmerjanje nove tehnološke revolucije,
 ki ne vključuje nič manj kot preobrazbo celotnega človeštva. Znašli smo se na pragu revolucije, ki bo temeljito spremenila naš način življenja, dela in medsebojnega razumevanja. To, kar razumem kot četrto industrijsko revolucijo, se po svoji razsežnosti, obsegu in zapletenosti ne more primerjati z ničemer, kar je človeštvo do sedaj doživelo.”

– dr. Klaus Schwab, World Economic Forum

(AUDIO) KNJIGA

Četrta industrijska
revolucija

Avtor
Dr. Klaus Schwab

Slovenski prevod
Igor Pauletič

Image

3D-tisk

3D-tiskanje se vedno bolj uveljavlja, sčasoma pa se bodo v 3D-tiskalnikih uporabljale različne vrste materialov, kot so plastika, aluminij, nerjavno jeklo, keramika ali celo napredne zlitine. Tiskalnik bo tako lahko opravil to, za kar so nekoč potrebovali celo tovarno.
Uporablja se že na različnih področjih – od izdelave vetrnih turbin do igrač, nekega dne pa bodo 3D-tiskalniki lahko ustvarjali ne samo predmete, pač pa tudi človeške organe.

Samovozeča se vozila, ekonomija delitve, zakup izdelkov in storitev

Novi poslovni in organizacijski modeli obljubljajo inovativne načine ustvarjanja in deljenja vrednosti, ki nato sprožijo celovite sistemske spremembe.
Samovozeča se vozila, ekonomija delitve in modeli zakupa izdelkov ter storitev bodo vsi omogočili občutno višjo izkoriščenost sredstev, poleg tega pa bo precej lažje zajeti in znova uporabiti materiale ter jim zagotoviti višjo uporabno vrednost, ko bo čas za to primeren.

Image
Image

Energetika

V domove, mesta, prevozna sredstva in energetska omrežja se namešča vse manjše, cenejše in pametnejše senzorje ter se jih uporablja v proizvodnih procesih.
To bo radikalno spremenilo obstoječe načine upravljanja oskrbovalnih verig, saj bo omogočilo do pičice natančen nadzor in optimizacijo sredstev ter dejavnosti, nove tehnologije za shranjevanje energije in za energetska omrežja pa bodo pospešile premik v smeri močneje decentraliziranih virov.

Internet stvari (Internet of Things – IoT)

Naše naprave bodo vse bolj postajale del našega osebnega ekosistema, saj nas bodo poslušale, predvidevale naše želje in zahteve ter nam po potrebi pomagale, čeprav jih za pomoč sploh ne bomo zaprosili.
Prej kot si mislimo, bodo vse stvari pametne in povezane s spletom. Tako internet ne bo več služil zgolj zabavi in komunikaciji, ampak bomo z njegovo pomočjo lahko avtomatizirali številne procese – od upravljanja domačega gospodinjstva (na primer oddaljen nadzor nad belo tehniko, klimo, zračenjem …) do velikih mest (pametna mesta).

Image
Image

Umetna inteligenca (UI)

Umetna inteligenca je vse bolj uspešna pri iskanju ujemajočih se vzorcev in avtomatiziranju procesov, zato bo v prihodnosti vedno bolj aktualna za številne funkcije v različnih organizacijah.
Ker lahko z njo avtomatiziramo zapletene postopke sprejemanja odločitev, lahko pričakujemo, da bo na podlagi podatkov in preteklih izkušenj z njeno pomočjo v prihodnosti možno preprosteje in hitreje doseči konkretne odločitve.

»Tehnološke ter z njimi posledično tudi poslovne in družbene spremembe, ki smo jim priča, me navdušujejo. Verjetno že zaradi narave mojega posla precej bolj kot večino poslovnih ljudi. Opažam, da jih ljudje običajno sicer hitro absorbiramo, vendar večina ob tem ne razmišlja o njihovem vplivu na družbo, posameznike in njihove družine, na podjetja.
Dejstvo je, da razvoj tehnologij še nikdar v zgodovini človeštva ni bil tako bliskovit, kot je zdaj. Dejstvo pa je tudi, da nove tehnologije še nikoli doslej niso tako močno in tako hitro vplivale na razvoj družbenih sprememb in spreminjale navad ljudi.
Ko sem prebral knjigo dr. Klausa Schwaba, ustanovitelja organizacije World Economic Forum (WEF), »The Fourth Industrial Revolution«, ki omenjene spremembe res jasno in razumljivo pojasni, sem se odločil, da se osebno zavzamem, da jo prebere čim več Slovencev.
Tako je nastal slovenski prevod »Četrta industrijska revolucija«. Moja res velika želja je, da bi to knjigo prebrali vsi, ki tako ali drugače na življenje pripravljate naše otroke in poskušate urejati družbene razmere. Ne le poslovneži in gospodarstveniki, želim si, da bi razmisleku o četrti industrijski revoluciji nekaj svojih trenutkov namenili tudi vsi tisti, ki ste vpeti v izobraževanje in vzgojo, politiki, predstavniki sindikatov, kulturni delavci …
Ravno zato sem se odločil, da vam knjigo, prevedeno v slovenščino, ki bo izšla v elektronski in audio različici, ponudim brezplačno. Zdi se mi, da so s tem odpravljene vse ovire, ki lahko nekomu preprečujejo dostop do razmišljanj dr. Schwaba ter premislek o novi družbeni in ekonomski ureditvi, ki jo prinaša četrta industrijska revolucija.«

– Igor Pauletič, direktor podjetja FrodX, d. o. o.

Avtor knjige

Image

Dr. Klaus Schwab
Dr. Klaus Schwab je predsednik uprave Svetovnega gospodarskega foruma (World Economic Forum; WEF), mednarodne organizacije za javno-zasebna partnerstva, ki jo je ustanovil leta 1971.

WEF je pod njegovim vodstvom postal svetovno znana organizacija, ki podpira javna in zasebna partnerstva ter s spodbudo in strokovnim usmerjanjem pomaga realizirati številne mednarodne iniciative in projekte, ki povezujejo različne deležnike.

Poleg foruma je ustanovil še druge organizacije, ki spodbujajo podjetništvo, inovativnost in razvoj. Med njimi so:
• Dr. Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
• Forum of Young Global Leaders
• Global Shapers Community

Več o dr. Klausu Schwabu lahko preberete tu.

Avtor prevoda in pobudnik projekta

Image

Igor Pauletič
Igor je ustanovitelj in direktor podjetja FrodX, ki kot izkušen svetovalec svojim naročnikom pomaga prenesti aktualne tehnološke, poslovne in družbene trende v doseg njihovega poslovanja, najpogosteje pri razvoju novih produktov in načrtovanju njihovih prodajnih poti ter go-to-market strategije. Znotraj ekipe prevzema vlogo snovalca idej in si zamišlja načrte, kako spreminjati ustaljene vzorce razmišljanja in delovanja. Njegove misli lahko preberete na FrodX blogu.

Ko je prebral izvirnik Četrte industrijske revolucije (Fourth Industrial Revolution), je v knjigi prepoznal potencial, saj res jasno in razumljivo pojasni, kako nove tehnologije močno in hitro vplivajo na razvoj družbenih sprememb in spreminjajo navade ljudi. Zato se je odločil, da se osebno zavzame, da jo prebere čim več Slovencev.

Tako je nastal slovenski prevod knjige Četrta industrijska revolucija. Na ta način so odpravljene vse ovire, ki lahko nekomu preprečujejo dostop do razmišljanj dr. Schwaba ter otežujejo premislek o novi družbeni in ekonomski ureditvi, ki jo prinaša četrta industrijska revolucija.


O knjigi so povedali …

Knjigo so že prenesli in prebrali številni uspešni slovenski podjetniki, gospodarstveniki in akademiki. Vsem je skupno, da knjigo priporočajo v branje, a vsak ima za to svoj razlog. Kaj je tisto, zaradi česar se jim zdi knjiga vredna branja, izveste v nadaljevanju.

Knjiga Četrta industrijska revolucija je po mojem mnenju najboljši do sedaj zbran skupek vseh priložnosti in morebitnih izzivov, ki nam jih prinaša četrta industrijska revolucija. Hitre spremembe, ki jih prinaša porast digitalne tehnologije, bodo imele ogromne razsežnosti in bodo vplivale na posameznike, družbo, državo, vlade, poslovne modele, naše vrednote …

Ob prebrani knjigi ne morem mimo dejstva, da smo in bomo tudi v prihodnosti sami odgovorni za posledice, ki nam jih prinaša digitalna tehnologija. Tu ne mislim samo na nas kot posameznike, pač pa tudi na družbo kot celoto. Tej temi se v pričujoči knjigi posveča tudi Schwab. Po eni strani smo kot posamezniki dovzetni za nemoten zunanji dostop do svojih zasebnih podatkov v zameno za večje udobje, a smo s tem hkrati ranljivi – ne vemo, kdo in zakaj lahko te podatke uporabi v namen nadzora. Drugi, družbeni vidik se osredotoča na nujnost vladnih ustanov in organizacij, da poiščejo nove načine sodelovanja s svojimi državljani in zasebnim sektorjem. Navsezadnje je politika tista, ki odloča o tem, koliko priložnosti, ki jih prinaša tehnološka revolucija, bo določena država izkoristila.

Image

ROBERT TRNOVEC
Generalni direktor,
Microsoft Slovenija

Image

BORIS KOPRIVNIKAR
Bivši minister za javno upravo,
Vlada Republike Slovenije

Razvoj družbe se je skozi vso zgodovino dogajal ciklično, tako da je s pomembnimi družbenimi in tehnološkimi odkritji preskočil v novo razvojno fazo. Ob teh preskokih se je vedno korenito spremenil način poslovanja in dela, pa tudi samo življenje ljudi v tako spremenjenih okoliščinah. To se je zgodilo ob začetku kmetovanja, izumu parnega stroja, elektrike in drugih preskokih v načinu zagotavljanja dobrin.

Avtor knjige Četrta industrijska revolucija pronicljivo in nazorno opisuje prav te spremembe, ki nas vodijo v popolnoma drugačen način poslovanja, drugačne delovne odnose in ne nazadnje popolnoma spreminjajo tudi naš osebni način življenja, bivanja, komuniciranja, socialnih odnosov …

Knjiga ima izjemno težo prav zato, ker po eni strani opisuje tehnološke možnosti digitalnih tehnologij in jih neposredno povezuje z vplivom na spremenjen način življenja in dela. Ponuja tudi vrsto konkretnih primerov in prihajajočih sprememb, saj avtor nedvoumno dokazuje, da četrta industrijska revolucija ni nekaj, kar se bo zgodilo v prihodnosti in kar bi lahko izbrali, ampak je kompleksen, dinamičen in izjemno hiter proces, sredi katerega se že nahajamo.

Knjiga je obvezno čtivo ne le za poslovneže, ampak tudi za širši krog bralcev. Predvsem jo v branje priporočam vsem tistim, ki aktivno sodelujete pri oblikovanju sodobne družbe (politiki, sindikalisti, člani različnih društev in civilnih iniciativ), saj nudi vpogled v aktualne in prihodnje spremembe, ki jih četrta industrijska revolucija, sredi katere smo se že znašli, prinaša naši družbi.

V knjigi prikazani in razloženi trendi ter povezave in vplivi med različnimi panogami in področji bodo namreč močno zaznamovali naš vsakdan. Avtor knjige je to vizionarsko povzel: »Četrta industrijska revolucija bo hkrati prinesla ogromne koristi, a tudi številne izzive.« Ravno zato je knjiga obvezno domače branje za vse, ki želite biti ustrezno seznanjeni z najnovejšimi in prihajajočimi trendi.

Image

STEFAN VAVTI
Predsednik uprave,
UniCredit Banka Slovenija, d. d.

Image

TANJA BLATNIK
Izvršna direktorica,
Adriatic Slovenica, d. d.

Avtor skuša s knjigo širiti razumevanje in povečati osveščenost o četrti industrijski revoluciji, na pragu katere smo na vseh področjih družbe. Skupno razumevanje je pomembno za skupno prihodnost. Sprememba, ki jo prinaša četrta industrijska revolucija, je brez dvoma drugačna od prvih treh (transportne v 18. stoletju, masovne proizvodnje v 19. stoletju in računalniške v šestdesetih letih 20. stoletja), ker je hitrejša, obsežnejša in vključuje preobrazbo celotnih sistemov. Kdo jo bo preživel? S kom jo bomo delili? Kakšno je tveganje za neuspeh?

V osnovi pisec sicer površinsko odpira, a kritično razdela vse ključne teme, ki se jih ali se jih še bo dotaknila četrta industrijska revolucija, ter jih podpre z aktualnimi primeri. Loti se danes že dobro poznanih in razdelanih tem, kot so internet in robotizacija, zakonskih in etičnih vprašanj, kriminala, okolja, zdravja, poslovanja in vodenja ter ne nazadnje tudi družbene in individualne odgovornosti. V bralcu namensko izzove razmišljanje lastnega pozicioniranja v prihodnosti in odnosa do njegove trenutne situacije tako v zasebnem kot poslovnem smislu, zato jo v branje priporočam vsem, ki želite vplivati na končno sliko lastne prihodnosti.

Industrija 4.0 ni samo nov trend ali nadgrajena verzija obstoječih tržnih zakonitosti ter s tem povezanih poslovnih in družbenih procesov, gre za novo dimenzijo, kjer se bo prej našteto razporedilo na nov način.

Ta knjiga vam bo pomagala doumeti širino tega pojava in vas dokončno prepričala, da je največja sprememba naših generacij že tukaj. Razumeli boste, zakaj je do teh sprememb prišlo in dobili osnovne predstavo, v katero smer je treba razmišljati kot homo economicus/politicus/socius 4.0.

Image

GREGOR POTOČAR
Generalni direktor,
SAP Slovenija

Image

ROK VODNIK
Član uprave,
Petrol

Živimo v času preboja novih tehnologij, ki z eksponentno hitrostjo prodirajo v vse pore družbe. Velik del družbe spremembe sprejema skoraj nezavedno. Le nekaj let nazaj smo na primer v roke prvič vzeli pametni telefon ali opravili nakup prek spleta, danes pa se nam to zdi del vsakdana.

Zato je knjiga Četrta industrijska revolucija koristno branje za vsakogar, ki želi razumeti prihodnost. Avtor podaja natančen pregled novih trendov, tehnologij, novih poslovnih modelov. Kot navdušence nad razvojem nas poleg velikih prednosti in priložnosti opozori tudi na nevarnosti, ki jih ta prinaša predvsem na področju sodelovanja, zlorabe tehnologij, moralnih in etičnih dilem. V prihodnosti se bodo morale vlade, javni sektor, gospodarstvo in celotna družba aktivno ukvarjati z iskanjem ustreznih rešitev, da se bomo zmogli, kot zaključuje avtor, kot človeštvo dvigniti na višjo raven skupne in moralne zavesti.

Misli profesorja Schwaba o družbenih spremembah, ki naj bi jih obetal razvoj tehnologij četrte industrijske revolucije v prihodnjih nekaj letih, so obvezno branje za vsakega od nas, ki smo vpeti v izobraževalni sistem in na tak ali drugačen način prispevamo k pripravi mladih ljudi na življenje.

Ob spremljanju napovedi sprememb do leta 2025, o katerih govorijo v raziskavi Deep Shift, s katero profesor Schwab utemeljuje napovedi gospodarskih in družbenih sprememb v svoji knjigi, se je treba iskreno vprašati, kako mladim ljudem, ki se letos vpisujejo na univerzo, omogočiti znanja, ki bodo potrebna v letu 2025, ko bodo morali stopiti na trg delovne sile. Smo kot družba res naredili dovolj, da bi osvetlili pot, na katero stopajo?

Branje Četrte industrijske revolucije bi zagotovo vsakemu od njih pripomoglo k tehtnejšemu razmisleku o karierni poti in izbiri študija, ki jim obeta največ priložnosti za osebni razvoj in preživetje v družbeni in gospodarski ureditvi, ki se nam po napovedih profesorja Schwaba bliskovito hitro približuje.

Image

prof. dr. JANEZ BEŠTER
Fakulteta za elektrotehniko,
Univerza v Ljubljani

Image

ŽIGA VAVPOTIČ
Pobudnik Simbioze,
avtor Moje sr(e)čne knjige

Če bi to knjigo brali pred 50 leti, bi gotovo sodila v kategorijo znanstvene fantastike. Danes napoveduje prihodnost, ki trka na vrata. Pripadam tisti generaciji, ki si ne predstavlja, kako lahko posluješ brez mobilnega telefona in elektronske pošte. Verjetno se mi bodo moji vnuki smejali. Svet se spreminja, vsak dan hitreje. Cona udobja je edino, kar nas lahko ovira, da tega ne vidimo in čutimo. Podjetja postajajo večja (in vplivnejša?), kot so države, nove storitve in produkti pomenijo revolucijo na trgu, informacija pa se že širi s svetlobno hitrostjo.

Klaus Schwab je gotovo človek, ki srečuje svet. Svet napredka in razvoja. Že zato je modro prebrati njegove misli. Stavim pa, da se bo vmes zgodilo še marsikaj novega, danes neznanega. In zato je treba biti proaktiven in spremljati dogajanje – kam gre tehnologija in z njo svet. Zame ostaja aktualno vprašanje: Kdo bo pametnejši – človek ali tehnologija? Kot večnega optimista me pomirja dejstvo, da je konec koncev prav človek naredil to tehnologijo. Upam, da imam prav.


Vsebina knjige

Dr. Klaus Schwab, avtor knjige, pravi, da je bilo njegovo vodilo pri pisanju tega dela »predstaviti četrto industrijsko revolucijo – njeno bistvo, njene posledice, njen vpliv na družbo in kaj lahko storimo, da jo izkoristimo 
za skupno dobro. Ta publikacija je namenjena vsem, ki niso ravnodušni glede naše prihodnosti, ter vsem, ki želijo priložnosti te revolucionarne spremembe izkoristiti, da bi izboljšali svet, v katerem živimo.«

Dejstvo je, da v gospodarstvu in družbi zaradi hitrega razvoja tehnologij prihaja do pomembnih premikov, katerih glavne posledice so novi poslovni modeli, razdor uveljavljenih podjetij ter preoblikovanje proizvodnje, potrošnje ter prevoznih in dobavnih sistemov. Zaradi razvoja sodobne tehnologije komuniciramo in se izražamo drugače, kot smo se še pred letom ali dvema, spremenili so se načini obveščanja, socialne interakcije in preživljanja prostega časa. Gre za velike spremembe, ki se odvijajo v zelo kratkem času.

Dr. Schwab v uvodu knjige poudari, da »tehnologija ni zunanja sila, na katero ne moremo vplivati. Prav tako se nam ni treba odločiti med tem, “da jo sprejmemo in z njo živimo” ali “da jo zavrnemo in živimo brez nje”. Namesto tega lahko korenite tehnološke spremembe dojemamo kot poziv k samorefleksiji in razmišljanju o lastnem odnosu do sveta. Bolj kot bomo razmišljali o tem, kako bi lahko izkoristili tehnološko revolucijo, bolj se bomo poglobili vase in v temeljne družbene modele, ki jih te tehnologije poosebljajo in omogočajo, ter posledično pridobili več priložnosti za sooblikovanje revolucije na takšen način, ki bo izboljšal stanje našega sveta.«

Zato je pomembno, da te korenite tehnološke in družbene spremembe najprej dobro poznamo in predvsem razumemo, da bi se mogli nanje proaktivno ali vsaj pravočasno odzvati. Vedeti moramo, zakaj in kako pride do njih, kakšne so njihove posledice, kaj to pomeni za nas v sedanjosti in kaj v prihodnosti.

V knjigi so te spremembe in njihovi vplivi sistematično in praktično prikazani, zato si je enostavno predstavljati in razumeti, kaj dejansko prinašajo v praksi in pomenijo za vse nas – tako na poslovnem kot tudi zasebnem področju.

Kot uvod v branje si lahko ogledate spodnji posnetek

Komu je knjiga namenjena?

Ljudje običajno hitro absorbiramo poslovne, tehnološke in družbene spremembe, ki smo jim priča, vendar večina ob tem ne razmišlja o njihovem vplivu na družbo, posameznike in njihove družine, na podjetja.

Zato je knjiga namenjena vsem, ki tako ali drugače na življenje pripravljate naše otroke in poskušate urejati družbene razmere. Knjigo tako priporočamo v branje poslovnežem in gospodarstvenikom ter tudi vsem:

  • tistim, ki ste vpeti v izobraževanje in vzgojo,
  • politikom,
  • predstavnikom sindikatov,
  • kulturnim delavcem …

Ovir za premislek o novi družbeni in ekonomski ureditvi, ki jo prinaša četrta industrijska revolucija, ni, saj je knjiga na voljo v slovenščini in je brezplačna.

Prenesite svoj brezplačen izvod (audio) knjige!

Četrta industrijska revolucija